Eşti aici

Dictionare

:

a călăuzi, a dirija, a povăţui, a sfătui, a îndrepta.

:

a plânge.

:

părăsire, renunţare.

:

1. îndepărtare; 2. infracţiune, contravenţie.

:

vesel-veselă.

:

pântec, burtă.

:

îndemânatic , priceput, şiret.

:

stângaci, stângace, neîndemânatic.

:

a decreta.

:

a prelungi.

:

a dispune.

:

prezent.

:

relativ.

:

a învinui.

:

logic.

:

lipsă.

:

frâna.

:

a ) atenua.se )

:

neaccentuat,-ă.

:

a refuza, a contesta.

:

inacceptabil,-ă.

:

refuz, respingere.

:

inaccesibil,-ă.

:

a descoperi, a dezgoli, a dezvălui.

:

dezacord, divergenţă, diferend.

:

a retrage.

:

a ( se ) îndulci.

:

inactiiv,ă.

:

învechit, uzat, demodat,depăşit.

:

atunci, odinioară, altă dată.

:

a risipi, a prăpădi, a împrăştia.

:

a aduna, strânge.

:

risipire, irosire, cheltuire.

:

cronic.

:

a dezvinovăţi.

:

a învinui, învinovăţi.

:

superficial.

:

superficial,-ă.

:

profunzime.

:

refugiu, protecţie.

:

inadaptare, nepotrivire, neacomodare.

:

a reduce, a diminua, a scădea, a împuţina, a micşora.

:

împuţinare, diminuare, micşorare, reducere, scăderedescreştere.

:

inadecvat, necorespunzător, nepotrivit.

:

a ispiti, a înşela, a atrage, a momi.

:

a se lipi, a se alătura, a se ataşa.

:

rar, rareori, arar.

:

minciună, neadevăr, eroare, falsitate.

:

1. fals, eronat, greşit; 2. închipuit, imaginat, ireal, iluzoriu; 3. prefăcut, falsificat.

:

a tăgădui, a a nega, a infirma.

Pagini

Top level terms

Designed by: criserb.com