Cum să faci un rezumat

0

Rezumatul redă ideea principală a unei cărţi sau a unui material mai complex, fiind astfel versiunea abreviată a originalului. Nu este de fiecare dată uşor să faci un rezumat și cu siguranță ai simțit și tu până acum că uneori poate deveni dificil să transmiţi ideea principala în doar câteva rânduri.

Atunci când ai de făcut un rezumat pentru un roman de exemplu, e greu de crezut că vei putea concentra toată informaţia în câteva propoziţii, în aşa fel încât să redai toate ideile din carte. Rezumatul, fie el şi pentru o lucrare mai stufoasă, trebuie să respecte un amănunt foarte important: organizarea ideilor. Aşadar, atunci când faci rezumatul unei cărţi, nu număra neapărat cuvintele şi propoziţiile, ci urmăreşte ca ideile să fie organizate şi dintre ele, să reiasă clar ideea principală.

În cazul în care ai de făcut rezumatul unei lucrări nu atât de complexe, acesta trebuie să se concentreze pe ideea principală în jurul căreia mai poţi detalia foarte puţin dacă este cazul.

Urmează câţiva paşi importanți atunci când ai de făcut un rezumat, astfel încât să redai ideea principală a lucrării sau cărţii:

  1. Citeşte materialul sau cartea. Aceasta este doar o etapă preliminară în care îţi faci o ideea generală despre ceea ce scrie în carte. Dacă ai de făcut rezumatul unui roman sau al unei lucrări mai stufoase, atunci împarte cititul în mai multe secţiuni.
  2. După ce ai citit materialul este timpul să îl reciteşti. De această dată însă este recomandat să îţi iei câteva notițe şi să subliniezi lucrurile care ţi se pare importante dintre cele pe care le parcurgi.
  3. Scrie o frază care să explice idea principală a cărţii sau a materialului pe care l-ai citit.
  4. Scrie ideile principale pe puncte sau dacă este vorba despre o poveste atunci împarte ideile pe scene sau evenimentele care se desfăşoară în carte. Explică apoi aceste idei sau evenimente în una până la patru propoziţii, depinde cât de complex trebuie sau vrei să fie rezumatul pe care îl faci.
  5. Întăreşte punctele principale din carte sau evenimentele din povestea pe care ai citit-o folosind exemple sau câteva detalii pe care le-ai citit în carte.
  6. Scrie o prima variantă a rezumatului. Păstrează ordinea ideilor principale şi a evenimentelor.
  7. Nu uită că elementele de bază ale oricărei teme sau lucrări sunt introducerea, cuprinsul şi încheierea. Unele rezumate pot avea doar un singur paragraf.
  8. Reciteşte şi corectează rezumatul dacă este cazul. Verifică ortografia, punctuaţia şi gramatica. Foloseşte cuvinte de legătură şi fraze şi ai grijă ca ideile să curgă într-o ordine firească şi uşor de înţeles.

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?