Întrebări din literatură: Scrisori despre scriitori

0

Aceste întrebări sunt în special pentru acei elevi pasionaţi de literatură și de scriitorii de referință din istoria literaturii române.

Fragmentele care urmează sunt extrase din lucrări ale unor cunoscuţi scriitori români în care vorbesc despre alţi “colegi de breaslă” din trecut sau contemporani.
Încercaţi să spuneţi din opera cărui scriitor este extras citatul respectiv şi la cine se referă?

1. “Autorul n-a protestat, ba a adoptat însuşi acest nume şi semna apoi aşa toate poeziile şi scrierile sale în viitor”.
2.”El crescuse în Moldova, în Bucovina, la Sibiu, la Blaj, la Bucureşti şi în multele lui cutreierări mereu în mijlocul poporului român, citise cronicarii…cunoştea literatura română în toate fazele ei, cum, în acum destul de lunga viaţă, n-am cunoscut om stăpânit deopotrivă cu dânsul de gândul unităţii naţionale şi de pornirea de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc”.
3.”În viaţa lui scurtă, a dus arta poeziei la înălţimi neîntrecute până astăzi, îmbogăţind ritmul, rima și expresia artistică; a dat cuvintelor simple valoarea nouă şi armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit”.
4. “…a dat viaţă ascuţită poveştilor lui, situându-se în timp şi spaţiu, creând tipuri care se mişcă şi vorbesc fiecare după caracterul lui”.
5.”Nu există exponent al statului burghezo-moşieresc pe care scriitorul să nu-l fi înţepat cu condeiul său ascuţit…”
6. “Pe câmpul vast al publicisticii româneşti a apărut în sfârşit zilele acestea şi un copac, şi e aşa de mândru şi aşa de puternic…şi va sta tot în picioare, tot mai sănătos şi mai trainic, înfruntând gustul actual şi vremea cu schimbările ei capricioase şi făcând din ce în ce mai mult fală limbii noastre româneşti…”
7. “…rege-al poeziei, vecinic tânăr şi ferice,/ Ce din frunze îţi doineşte, ce cu fluierul îţi zice…”
8. “Cugetarea ascuţită pe care o găsim în proverbe, expresia colorată şi plastic, alternanţa de zâmbet şi tristeţe, tot sufletul poporului, variat ca o primăvară de la noi, le găsim la cel dintâi povestitor al nostru…”.

1. Iosif Vulcan despre Mihai Eminescu
2. Ioan Slavici despre Mihai Eminescu
3. Mihail Sadoveanu despre Mihai Eminescu
4. Mihail Sadoveanu despre Ion Creangă
5. George Călinescu despre I.L.Caragiale
6. I.L.Caragiale despre George Coşbuc
7. Mihai Eminescu despre Vasile Alecsandri
8. Mihail Sadoveanu despre Ion Neculce

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?