Vocala de mijloc

0

“Vocala de mijloc” este un joc pentru doi-zece participanţi . Pentru joc este nevoie şi de un arbitru care propune trei vocale care să scrie fiecare dintre aceste vocale pe câte un bileţel, după care se trag la sorţi.

Se cere apoi că fiecare participant la acest joc să găsească, în timp de un minut, câte un cuvânt pentru fiecare vocală în parte (în total trei cuvinte), format dintr-un număr de litere nepereche (3, 5, ..9) în care vocală dată să fie în mod obligatoriu litera din mijloc.

De exemplu, pentru vocale: a, o, u pot fi găsite cuvintele claie, cloroform şi cucuruz. Cuvintele pot fi spuse oral sau scrise pe hârtie. Un arbitru sau chiar 2-3 jucători vor verifica apoi dacă toate cuvintele menţionate corespund cerinţei jocului şi vor însuma numărul total de litere ale celor trei cuvinte pentru fiecare jucător.

În exemplul de mai sus există în total 21. Pentru fiecare litera se acordă câte 1 punct. Jocul se reia de trei ori şi este câştigat de către cel care la sfârşit obţine cel mai mare număr de puncte pe totalul jocului.

Citește și:   Ghicește gustul!

Reiese aşadar că totdeauna este necesar să se caute cuvinte cât mai lungi, dar şi corecte, întrucât fiecare cuvânt greşit se penalizaza cu cinci puncte, care se scad din totalul punctelor câştigate.Aceeaşi penalizare se aplică şi pentru fiecare cuvânt care nu a fost pronunţat timp de un minut.

Se atrage atenţia ca la acest joc vocala a nu este egală cu ă şi nici i cu î, fiecare trebuind să fie folosită numai în înţelesul propriu.

Numele proprii vor putea fi folosite numai dacă sunt de largă circulaţie sau se referă la denumiri geografice cunoscute.

Astfel, poate fi folosit numele Nicuşor pentru vocala u, dar nu este admis un nume inventat pe loc.


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?