Cele mai importante teoreme din geometrie

0

Iată care sunt cele mai importante teoreme matematice de care ai nevoie pentru a rezolva probleme de geometrie.

Teorema lui Pitagora: într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor catetelor.

Teorema înălţimii: într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei este media geometrică a lungimilor proiecţiilor catetelor pe ipotenuză.

Teorema catetei: într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este media geometrică între lungimea ipotenuzei şi lungimea proiecţiei acesteia pe ipotenuză.

Teorema lui Thales: în orice triunghi, o paralelă la o latură, împarte celelalte două lături în segmente proporţionale.

Teorema unghiurilor opuse la vârf:  dacă două unghiuri sunt opuse la vârf, atunci ele sunt congruente.

Teorema unghiurilor în jurul unui punct:  dacă două sau mai multe unghiuri sunt în jurul unui punct, atunci suma lor este egală cu 360 de grade.

Teorema sumei unghiurilor unui triunghi : orice triunghi are suma unghiurilor egală cu 180 de grade.

Teorema unghiurilor de la baza triunghiului isoscel:  într-un triunghi isoscel, unghiurile opuse laturilor congruente sunt congruente.

Teorema unghiurilor triunghiului echilateral: într-un triunghi echilateral, toate unghiurile acestuia au măsura egală cu 60 de grade

Teorema punctelor de pe mediatoarea segmentului : orice punct de pe mediatoarea unui segment este egal depărtat de capetele segmentului.

Teorema punctelor de pe bisectoarea unghiului : orice punct de pe bisectoarea unui unghi este egal depărtat de capetele unghiului.

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?