Istoria pentru avansați. Testează-ți cunoștințele!

0

Testează-ţi cunoştinţele despre istoria României. Răspunde la fiecare dintre cele zece întrebări referitoare la istoria poporului român.

1). În secolul al XVII-lea, doi domnitori au manifestat o deosebită grijă pentru cultură. Între alte realizări, ei au organizat trei tipografii. Ştiţi cine sunt cei doi domnitori şi, mai ales, unde au fost înfiinţate tipografiile?

2). La sfârşitul veacului al XVIII-lea şi în prima jumătate a celui de-al XIX-lea au fost făcuţi paşi importanți pe calea dezvoltării culturii şi ideii unității naţionale a românilor. În această perioadă, un scriitor bănăţean, un transilvănean, un moldovean şi un muntean au cercetat istoria poporului şi au evocat figurile eroice din trecut. Ei s-au oprit îndeosebi asupra lui Mihai Viteazul. Ştiţi cum se numeau cei patru scriitori?

3). Cum se numeau primele ziare româneşti care au apărut la Bucureşti, Iaşi şi Braşov şi cine erau cei care le editau?

4). În preajma revoluţiei de la 1848 au început să creeze trei pictori români a căror artă a avut un conţinut popular şi revoluționar, cum este de exemplu şi tabloul “România revoluţionară”. Care sunt numele celor trei pictori?

5). Cum s-a intitulat cel mai înaintat program al revoluţionarilor de la 1848 şi în ce oraş a fost el elaborat?

6). După înfrângerea revoluţiei din Moldova, Mihail Kogălniceanu, refugiat în Bucovina, a tipărit o importantă broşură în care propunerea o serie de reforme de cea mai mare importanță pentru viitorul ţării. Cum se numeşte această broşură?

7). Câte articole cuprindea “Proclamaţia de la Izlaz” şi ce prevedea articolul 13?

8). La marea adunare care a avut loc pe Câmpia Libertăţii de la Blaj au luat parte şi trei revoluționari refugiați din Moldova. Ştiţi cine au fost aceştia?

9). Care a fost lozinca pe care au strigat-o ţăranii pe Câmpia Libertăţii, în cadrul marii adunări din 3/15 mai 1848?

10). În anul 1855, în Moldova, Mihail Kogălniceanu a desfăşurat o deosebită activitate pentru Unirea printr-un ziar pe care l-a tipărit. Care era titlul acelui ziar?

1). Matei Basarab, la Câmpulung şi Govora; Vasile Lupu la Trei Ierarhi.
2). Damaschin Bojinca, August Treboniu Laurian, Gheorghe Asachi şi Nicolae Bălcescu.
3). “Curierul românesc”, editat de Ion Heliade Rădulescu; “Albina românească” de Gh. Asachi; “Gazeta de Transilvania” de Gh. Bariţiu.
4). Ioan D. Negulici, C. D. Rosenthal şi Barbu Ișcovescu.
5). “Principiile noastre pentru reformarea patriei” –Braşov
6). “Dorinţele patriei naţionale din Moldova”.
7). 22 de articole. Art. 13 prevedea “eliberarea clăcaşilor şi împroprietărirea lor prin despăgubire.”
8). Vasile Alecsandri, Ioan Cuza şi Alecu Russo.
9). “Noi vrem să ne unim cu ţara.”
10). “Steaua Dunării”.

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?