Legenda cartitei, poveste populara aromana

1
A fost odată un om sărman, sărman. Bietul de el avea un singur lucru bun, în afară de cinste: o vie cum nu se mai află, mănoasă şi de soi bun. O muncea cu dragă inimă el şi copiii lui şi cu ce scotea de pe urma ei le ajungea să-şi ţină zilele…Vecinul lui, un mare bogătan, tare îl mai pizmuia pentru via asta ! Şi atâta se învenina că minunea aceea de vie nu-i a lui că, în cele din urmă, i-o luă cu sila.

Bietul sărac se duse să se plângă la stăpânire pentru nedreptatea care i se făcuse. Judecătorul îl chemă şi pe bogătan de faţă şi-1 trebă :
— De ce i-ai luat omului via ?
— N-am luat nici o vie, via e a mea !
— Cum e a ta ? Poţi să dovedeşti asta ?
— Păi mai bine decât aşa nici că se poate: via însăşi mărturiseşte că e a mea, zise bogătanul.
— Ei, asta-i! Ce tot înrdiugi acolo ? Că doar o vie nu poate vorbi!
— Da nu vă mai necăjiţi, domnule judecător, zise el miorlăindu-se şi fandosindu-se, de nu vă e cu supărare, veniţi cu mine şi veţi vedea ce n-aţi văzut: via mea vorbeşte!
— Dacă-i aşa, spuse judecătorul cu jumătate de gură, atunci am să vin mâîne dimineaţă să văd cum stau lucrurile.

Ce făcu hrăpăreţul şi pizmăreţul de avut? Îl luă pe fiu-său peste noapte, îl îmbrăcă în blană de samur, ca pe un fecior de bogat ce se ţinea şi se duse cu el la vie, făcu acolo o groapă. Îl vârî în ea pe băiat şi-i spuse:
— Mâine dimineaţă, când o să venim aici şi o să întrebăm via : „A cui eşti ?” tu ai să răspunzi aşa, mai pe înfundate şi cu glasul mai gros ; „Sunt a bogatului”.

Şi aşa au făcut oamenii aceia cu inimă de cîine, de puseră pentru, totdeauna mâna pe via după care li se scurseseră ochii.

Citește și:   O poveste năstruşnică (poveste norvegiană)

Bietul sărac, amarât, ca vai de el de marea nedreptate care i se făcuse — atât de amărât că, să-l fi înţepat cineva cu un ac, n-ar fi curs sânge din el ! — îşi întoarse privirea către ei şi blestemă din străfundul rărunchilor:
-Să fie blestemat, să umble pe sub pământ în vecii vecilor şi lumina să n-o mai vadă cel ce a vorbit!

Şi lumea spune că de atunci feciorul împăratului cel hărăpăreţ s-a făcut cârtiţă.


Un comentariu

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?