Pronumele posesiv

1

Pronumele posesiv este tipul de pronume care ține locul numelui posesorului unui obiect. Pronumele posesiv este precedat de articolul posesiv și are forme care arată persoana și numărul pronumelui și care dau, totodată, indicații despre genul și numărul substantivului care denumește obiectul posedat.

Pronumele posesive în limba română sunt următoarele: al meu, al tău, al său (al lui, al ei), al nostru, al vostru, a mea, a ta, a sa, (a lui, a ei), a noastră, a voastră, ai mei, ai tăi, ai săi, ai noștri, ai voștri, ale mele, ale tale, ale sale (ale lui, ale ei), ale noastre, ale voastre, ale lor.

Pronumele posesiv poate avea:

  • valoare relativă, atunci când substituie doar numele posesorului;
  • valoare absolută, atunci când înlocuiește atât numele obiectului posedat, cât şi numele posesorului. Se folosește întotdeauna precedat de articolul posesiv (al, a, ai, ale)

Exemple de pronume posesive cu valori relative și absolute:

  • Cartea mea s-a murdărit, dar a ta arată sub orice critică! – În această frază, meu are valoare relativă (substituie doar numele posesorului), iar a ta are valoare absolută (înlocuiește atât numele obiectului posedat, cât şi numele posesorului).
  • – A cui este această lucrare? – A mea, Doamna profesoară! – În răspunsul la întrebare, a mea este pronume posesiv cu valoare absolută.

 

Un comentariu

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?