Oltul de Octavian Goga (comentariu)

0

Poezie patriotică prin excelenţă, ea impresionează prin mesajul, prin chemarea la luptă şi la redeşteptare naţională a tuturor românilor. Oltul, râul legendar, apare în invocaţia poetului asemenea lui Făt-Frumos din basme, ca singurul erou capabil să salveze împărăţiile de la pieire. De această dată, Oltul este personificat în ipostază de haiduc:

„Demult, în vremi mai mari la suflet,/ Erai şi tu haiduc, moşnege,/  Când domni vicleni jurau pe spadă/ Să sfarme sfânta noastră lege;/ Tu frate plânsetelor noastre/ Şi răzvrătirii noastre frate,/ Urlai tăriilor amarul/ Mâniei tale înfricoşate.”

În planul simbolic, Oltul semnifică fiinţa noastră naţională iar, pe de altă parte, el este martorul permanenţei şi vechimii noastre, al durerii şi al valului de deznădejde care a cuprins poporul odată cu subjugarea sa:

„Neputincios pari şi tu astăzi -/ Te-a-ncins cu lanţuri împăratul./ Ca unda ta strivită gemem/ Şi noi tovarăşii tăi buni.”

În final, invocaţia are inflexiunile unei dezamăgiri ale „visului neîmplinit”, dar şi pe cele ale imprecaţei şi blestemului împotriva asupritorului, determinate de aparenta zădărnicie a luptei de eliberare naţională. În numele întregului popor, Oltul primeşte o misiune testamentară şi, în cazul unui eşec al luptei de eliberare, lui îi revine datoria de a ne răzbuna în faţa cotropitorilor:

„Dar de ne-am prăpădi cu toţii,/ Tu, Oltule, să ne răzbuni!/ Să verşi păgân potop de apă/ Pe şesul holdelor de aur;/ Să piară glia care poartă/ Înstrăinatul nost’tezaur;/ Ţărâna trupurilor noastre/ S-o scurmi de unde       ne-ngropară/ Şi să-ţi aduni apele toate -/ Să ne mutăm în altă ţară!”

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?