Şcoala ardeleană

0

IDEA PRINCIPALA:
A pus bazele ştiinţifice ale procesului de luptă pentru eliberarea naţională.

Ca mişcare de idei iluministe, Şcoala ardeleană apare în Transilvania la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, având ca principal scop obţinerea egalităţii în drepturi a românilor cu celelalte naţiuni privilegiate: maghiarii, saşii şi secuii. Acestea realizaseră, încă din anul 1437, înţelegerea cunoscută sub numele de Unio trium nationum.

În condiţiile subjugării Transilvaniei de către imperiul Austro- Ungar, Programul şi obiectivele Şcolii ardelene, program de eliberare naţională şi socială, rezultă din memoriul Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae, înaintat împăratului Leopold II, în anul 1791, prin care se cerea, în esenţă, recunoaşterea românilor din Transilvania ca naţiune egală în drepturi cu celelalte.

Înscriindu-se în curentul de gândire european, Şcoala ardeleană urmărea, pe de altă parte, emanciparea „luminarea”poporului. În acest scop au fost înfiinţate sute de şcoli în limba română şi a cunoscut o amploare deosebită tipărirea de lucrări istorice şi filologice.

Cei mai de seamă reprezentanţi ai acestei mişcări sunt: Samuil Micu (1745-1806); Gheorghe Şincai (1734-1816); Petru Maior (1761-1821); Ion Budai Deleanu (1760-1820), autorul primei epopei în limba română, intitulată „Ţiganiada”.

Lucrările cele mai reprezentative prin care s-au adus argumente ştiinţifice în susţinerea drepturilor romînilor, datorită originii, unităţii etnice, vechimii şi continuităţii lor pe teritoriul vechii Dacii, sunt:

  •  Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, 1795, de Samuil Micu;
  •  Hronica românilor şi a mai multor neamuri, de Gheorghe Şincai (a văzut lumina tiparului târziu, după moartea autorului, datorită lui Mihail Kogălniceanu);
  •  Istoria pentru începuturile românilor în Dachia, 1812, de Petru Maior.

Punând un accent deosebit pe dezvoltarea ştiinţei şi culturii şi urmărind, prin aceasta, ridicarea gradului de civilizaţie al întrgului popor, câştigarea drepturilor sacre ale naţiunii române subjugate din Transilvania, Şcoala ardeleană are, în primul rând, marele merit de a fi declanşat procesul de modernizare a culturii noastre, înscriindu-se astfel, cu toate particularităţile sale, în curentul iluminist european, asigurând totodată, bazele ştiinţifice ale procesului de luptă pentru eliberarea naţională.

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?