Au început înscrierile în clasa pregătitoare. Actele necesare și calendarul înscrierii

0

Prima etapa a înscrierilor copiilor în învățământul primar a început luni, 4 martie. Procesul presupune completarea și depunerea cererilor. Înscrierile se vor încheia în data de 22 martie. Cea de-a doua etapă se va desfăşura între 2-8 aprilie 2019.

„Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali pot completa cererea-tip de înscriere online sau la secretariatul unităţii de învăţământ în care se doreşte înscrierea copilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Validarea cererii-tip este obligatorie şi se realizează în unitatea de învăţământ în care se doreşte înscrierea, în prezenţa părintelui şi a unui membru al comisiei (cel puţin), zilnic, între orele 8 – 18:00 (luni-vineri)”, a anunţat Ministerul Educaţiei.

„Atenţie! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentaţi la secretariatul şcolii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de aşteptare al dumneavoastră şi al celorlalţi părinţi”, transmit reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

– Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)

– Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului

– Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

– Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Evalurea psihosomatică a copiilor a început deja şi se realizează până la data de 20 martie 2019, în diferite centre din judeţ/ municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe, de către personal de specialitate.

La înscrierea în clasa pregătitoare au prioritate copiii cu dizabilităţi, cei orfani, copiii care se află în grija statului sau în plasament familial, precum şi copiii care au un frate sau o soră înmatriculat/ă în unitatea de învăţământ respectivă.


Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?