Cum se desfășoară pregătirea pentru examenele naționale. Ce măsuri speciale s-au luat

0

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii au aprobat, o serie de măsuri pentru desfăşurarea sesiunilor de pregătire a examenelor organizate pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a, între 2 şi 12 iunie 2020.

  • Circuitele de intrare şi de iesire a elevilor vor fi clar stabilite de consiliile de administraţie de la nivelul fiecărei şcoli.
  • Dacă verun elev sau cadru didactic are simptome suspecte, nu va fi lăsat în şcoală.
  • Participarea elevilor la cursuri va fi decisă de părinţii acestora, după evaluarea încadrării în grupele de risc. În cazul acestor elevi se va continua pregătirea online.
  • Parcursul elevilor prin curtea şcolii va fi bine delimitat şi semnalizat, cu păstrarea distanţei fizice, elevii fiind însoţiţi de cadrele didactice atât la intrarea în şcoală, cât şi la ieşire.
  • La intrarea în clase se vor asigura covoraşe dezinfectante, măşti de protecţi şi substanţe dezinfectante pentru mâini. Unitatea de învăţământ va asigura săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini.
  • Măştile trebuie purtate tot timpul desfăşurării activităţii, iar igienizarea mâinnilor se va face des.
  • Coridoarele, cancelaria, clasele, grupurile sanitare vor fi dezinfectate permanent, în sălile de clasă se vor afla maximum 10 elevi, iar durata cursurilor va fi de 3 ore pentru elevii de liceu şi 2 ore pentru cei de gimnaziu. Grupele de elevi vor păstra aceeaşi clasă pe tot parcursul pregătirii.
  • La finalul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru a merge către casă.

 

Lasă un comentariu

Ai nevoie de ajutor la teme ?