Testele PIRLS

0

Ce este PIRLS?

PIRLS – Progress in International Reading Literasy Study ( Studiu asupra competenţelor privind competenţa de lectură la nivel internaţional ) reprezintă un studiu comparativ între performanţele de lectură obţinut de statele participante la sfârşitul ciclului primar. Obiectivul acestei întreprinderi nu constă în ierarhizarea ţărilor, ci în sprijinirea fiecărui stat, ca în funcţie de rezultate, să ia decizii fundamentale pentru ameliorarea rezultatelor.

Având în vedere că studiul urmăreşte progresul competenţelor de lectură, testarea este reluată la fiecare cinci ani cu majoritatea itemilor folositi. Din acest motiv este foarte strictă difuzarea caietelor de test, în prezent putând fi făcute publice doar patru teste.

Pentru a permite generalizările, PIRLS se derulează pe eşantion reprezentativ, care este configurat de experţi în statistică educaţională. Nu este niciun dubiu asupra constituirii eşantionului, după aceleaşi reguli stricte pentru toate ţările participante.

Administrarea testelor este de asemenea foarte strictă, elevii au câte un document individual cu numele inscripţionat pe etichetă, iar dispunerea textelor şi a caietelor la nivelul unei clase se realizează după un algoritm specific care practic limitează posibilitatea inspiraţiei de la vecini. Pentru întărirea unei administrări oneste se recurge la administratori şi monitori special formaţi.

Structura testelor este realizată de un comitet internaţional astfel încât itemii să fie compatibili cu organizarea curriculumului naţional şi adecvat în ciuda diferenţelor culturale ale elevilor participanţi. După elaborarea testului, textele precum şi itemii sunt traduşi în limbile de studiu şi verificaţi la nivel internaţional pentru a se asigura egalitatea de şanse a tuturor copiilor.

Puteţi vedea si descărca testul la http://www.anidescoala.ro/resursa/test-pirls.html

Distribuie:

Lasă un comentariu